Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:21 Νοέμβριος

Η εν τω Ναώ Είσοδος της υπεραγίας Θεοτόκου. Σωζομένου οσίου, του εν Κύπρω.