Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:21 Αυγούστου

Αποστόλου Θαδδαίου. Μαρτύρων Βάσσης καί των τέκνων αυτής Αγαπίου, Θεογνίου καί Πιστού († γ΄αι.), Αλεξάνδρου του εν Ικονίω.