Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:19 Σεπτεμβρίου

Μαρτύρων Τροφίμου, Σαβατίου και Δορυμέδοντος († 276).