Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:15 Απρίλιος

Κρήσκεντος του εν Μύροις και Παυσολυπίου. Ιερομαρτύρων Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών και Θεοδώρου πρεσβυτέρου. Μαρτύρων Αναστασίας και Βασιλίσσης