Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:14 Νοέμβριος

Αποστόλου Φιλίππου, εκ των IB`. Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά (†1340). Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου (†1800).