Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:14 Δεκέμβριος

Μαρτύρων Απολλωνίου του κληρικού, Αρριανού του ηγεμόνος και των συν αυτοίς μαρτύρων (†286-287). Θύρσου, Καλλινίκου, Λευκίου, Φιλήμονος του αυλητού και Υπατίου.