Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:12 Ιουλίου

Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου (†β΄αι.). Ανδρέου του στρατηλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μηνά και των μετ` αυτών. Μάμαντος, και Σεραπίωνος του νέου. Αγίας Βερονίκης, της αιμορροούσης. Οσίου Μιχαήλ, του Μαλεΐνου.