Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:10 Ιανουάριος

Οσίων Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης (†395), Δομετιανού επισκόπου Μελιτινής (†602), Μαρκιανού πρεσβυτέρου και οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας και Αμμωνίου.