Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Χε

Χερουβικός Ύμνος

Ο Χερουβικός Ύμνος είναι εκκλησιαστικός ύμνος που ψάλλεται κατά Μεγάλη Είσοδο, της Θείας Λειτουργίας. Η ονομασία του ύμνου και του περιεχομένου, προέρχεται από το αποκαλυπτικό όραμα του προφήτη Ησαΐα (στ΄ 3).
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995)