Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φθέγμα

Η σωτηρία δεν είναι ποτέ κάτι το στατικό, αλλά κάτι δυναμικό. Δεν είναι μία διαμορφωμένη κατάσταση στην οποία φτάσαμε...αλλά διαρκής κίνηση...για να γίνουμε όμοιοι με το Χριστό, για να λάβουμε το πλήρωμα της ζωής του Θεού...αυτό δεν μπορεί όμως, ποτέ να επιτευχθεί πλήρως σε αυτή τη ζωή.