Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 5

Μη έσο φιλόνεικος, ίνα μη παν πονηρόν οικήση εν σοί.