Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 3

Πονηρία ονομάζεται κάθε στέρηση του αγαθού, μη έχοντας καθ εαυτή ουσία (ως πράγμα-ον), ούτε ορώμενη κατά υπόσταση.