Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 28

Κλαύσον τους αμετανοήτους, κλαύσον τους μηδέποτε μετανοήσαντες