Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 26

Η ελπίδα, οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία.