Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 22

Μελέτα καλά το τέλος του βίου. Μελέτα τη ματαιότητα και το σύντομο της εδώ ζωής.