Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 12

Εξ αρχήν μεν ουκ ήν η κακία..., άνθρωποι δε ταύτην ύστερον επινοείν ήρξαντο και καθ' εαυτόν ανατυπούσθαι..