Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ση

Σήμαντρο

Σήμαντρο ονομάζεται το ξύλινο ή μεταλλικό επίμηκες αντικείμενο το οποίο κρούεται ρυθμικά για να αφυπνίσει ή να συνάξει τους μοναχούς ή και τους λαϊκούς ώστε να παραστούν στην τέλεση των Ιερές ακολουθίεςιερών ακολουθιών.
Σήμαντρον», Βεργωτής Γεώργιος, Λεξικόν Λειτουργικών και Τελετουργικών Όρων, 3η έκδ. βελτιωμένη και επαυξημένη, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 195-196)