Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 8

Ούτε γνώσις άνευ πίστεως, ούθ η πίστις άνευ γνώσεως.