Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 5

Αγάπησον την ταπείνωσιν, και αυτή σε σκεπάσει από των αμαρτιών σου.