Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 4

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ούκ ήλθεν εν κόμπω αλαζονείας, ουδέ υπερηφανείας, καίπερ δυνάμενος, αλλά ταπεινόφρων.