Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 19

Όταν ούν ιδής πλουτούντα τινά παρ αξίαν, μη μακαρίσης, μη ζηλωτόν νομίσης, μη καταγνώς του Θεού προνοίας, μη μάτην φέρεσθαι και εική τα παρόντα νόμιζε, επειδή ο δείνα πλουτεί παρ αξίαν.