Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 16

Ασκώντας ο άνθρωπος ελεημοσύνη, μιμείται το Θεό, αποδεικνύει ότι είναι αληθινα υιοθετημένο παιδί του και φτάνει στην ομοίωση με αυτόν.