Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 13

Όταν γαρ Αυτός βούληται, και τα στοιχεία αυτά της οικείας ενεργείας επιλανθάνεται, και ουδέ πυρ τα πυρός οικονομεί.