Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 11

Ου γαρ εν της οικουμένης εκράτησαν οι αγράμματοι, και πτωχοί και πένητες και ευτελείς, ει μη την των σημείων είχον βοήθειαν.