Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 10

Αλλοίμονον εις εκείνον που κερδίζει αθέμιτα κέρδη και συσσωρεύει το κακόν εις τον οίκον του.