Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σα

Σαλός

Σαλός ή διά Χριστόν Σαλός (και κατά Χριστόν Σαλός) ονομάζεται ο Άγιος της Εκκλησίας ο οποίος σε ακραία κατάσταση ασκητικής αυταπάρνησης προσποιείται τον σαλό, τον τρελό ώστε να υπομείνει προς δόξα Θεού την άκρα ταπείνωση.
Σαλοί διά Χριστόν», Ζαχαρόπουλος Νίκος, Επίτομο Ιστορικό-Θεολογικό Λεξικό, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 362)