Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 5

Μίσησον τους λόγους του κόσμου, ίνα η καρδία σου όψηται τον Θεόν.