Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 31

Εφόσον μεταβιβάζουμε τις αιτίες της αδυναμίας μας στους άλλους, δεν μπορούμε να πετύχουμε την τελείωση.