Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 30

Αρετή δεν είναι η γνώση του καλού και του κακού. Αρετή μάλλον είναι το να πράττει κανείς το καλό και να μην πράττει το κακό.