Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 28

Αυτός που πιστεύει στα μέλλοντα αγαθά απέχει με δική τους πρωτοβουλία από τις απολαύσεις αυτού του κόσμου.