Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 26

Εάν κάποιος βρίσκεται στην κόλαση, αυτό δε συμβαίνει επειδή ο Θεός τον φυλάκισε εκεί, αλλά επειδή διάλεξε ο ίδιος να βρίσκεται εκεί. Οι κατάδικοι στην κόλαση είναι αυτοκατάκριτοι, αυτοσκλαβωμένοι. Πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι οι θύρες της κόλασης κλειδώνουν από μέσα.