Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 23

Όπως ακριβώς μία σκέψη φανερώνεται με τις πράξεις και τους λόγους, έτσι και η μελλοντική μας αμοιβή φανερώνεται με τα ευεργετήματα της καρδιάς. Επομένως μία φιλεύσπλαχνη καρδιά θα λάβει έλεος, ενώ μία άσπλαχνη καρδιά θα λάβει το ακριβώς αντίθετο