Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 13

Εδώ στον κόσμο ο γεωργός καλλιεργεί τη γη, χρειάζεται όμως από τον ουρανό τις βροχές και τα νερά.