Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 12

Το βάρος των θλίψεων που υπομένουμε για τον Κύριο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το βάρος της δόξης που μας αναμένει.