Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 7

Ταις δε αρεταίς μία έστι μήτηρ, καλουμένη φόβος Θεού.