Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 6

Πριν εξετάσης, μη μέμψης, νόησον πρώτον και τότε επιτίμα, πριν ή ακούσαι μη αποκρίνου και εν μέσω λόγων μη παρεμβάλου.