Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 5

Μη αγαπήσεις την οκνηρίαν, ίνα μη λυπηθής... Φύλαξον την γλώσσαν σου, ίνα φωτισθή σου η καρδία.