Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 30

Σύμφωνα με τους πατέρες η δεύτερη μορφή υπερηφάνειας προκύπτει όταν ο αγωνιζόμενος έχει προκόψει στην αρετή. Τότε εμφανίζεται με μεγαλύτερη ορμητικότητα και αφού οι υπόλοιπες κακίες έχουν ξεριζωθεί. Γι αυτό και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπομνηματίζει "Η υπερηφάνεια έρχεται τότε μόνη της να καταλάβει στην ψυχή τη θέση όλων των ηττηθέντων παθών".