Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 13

Και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.