Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 10

Άνθρωπος σοφός σιγήσει έως καιρού.