Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μαΐου 3

Μακάριοι έστε όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν βήμα καθ'υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.