Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μαΐου 16

Ο πνευματικός λόγος χορταίνει την νοεράν αίσθησιν της ψυχής, διότι πηγάζει από την ενέργειαν της αγάπης του θεού