Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μάρτιος 4

Ως φτωχούς βλέπει τους αμαρτωλούς ο Θεός και τους ελεεί, ως πλούσιους βλέπει τους ενάρετους και τους αντιμετωπίζει απαιτητικά