Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μάρτιος 26

Όποιος πράττει την αμαρτία, γίνεται δούλος της αμαρτίας