Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μάρτιος 15

Δεν πλουταίνει ο άνθρωπος με χρήματα μονάχα, αλλά και με τα καλά του έργα