Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μάρτιος 13

Η πολυλογία είναι η καθέδρα της καινοδοξίας, της άγνοιας απόδειξις, των κατακρίσεων θύρα