Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μάιος 1

Μακάριοι οι Πτωχοί τώ πνεύματι, ότι αυτών, εστν η βασιλεια τών ουρανών