Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Λι

Λιτανεία

Λιτανεία αποκαλείται η πορεία που πραγματοποιούν χριστιανοί, εντός ή εκτός ναού, ως είδος κινητικής προσευχής, για αγιασμό και προστασία των κατοίκων μίας περιοχής ή ακόμα και του φυσικού περιβάλλοντος.
(Ευθυμίου Στυλίου, «Μικρό Χριστιανικό Λεξικό», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995)