Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιουνίου 29

Ο ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ ἀδικούμενος οὐ ταράττεται.