Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιουνίου 26

Η αναισθησία της καρδιάς κατά την προσευχή οφείλεται στην υπερηφάνεια, ενώ η θέρμη της δείχνει ταπείνωση.